KUNSTVÆRKET I AUGUSTENBORG

er et kreativt hus bestående af 66 kunstværksteder og atelier der summer af inspiration. KunstVærket er starten på Kunstruten i Augustenborg med 250 kunstnere eget udstillingsted KunstPunkt og Augustiana Kunsthal. KunstVærket afholder jævnligt workshops, intimkoncerter, foredrag og andre kreative arrangementer. KunstVærket er et knudepunkt hvor nationale som internationale kunstnere mødes.

Åbent hus 29.1 - 30.1

Mange af Kunstværkets kunstnere vil være til stede og arbejde på deres værksteder Kunstværket holder altid åbent hus den sidste weekend i måneden fra kl. 11-16
bbb 

Pressemeddelelse d. 14.12.21

Ny bestyrelse på KunstVærket i Augustenborg

KunstVærket i Augustenborg, en nu 8-årig forening, afholdte midt i  september ordinær generalforsamling, hvor regnskaberne for 2019 og 2020  ikke kunne godkendes. Ved en ekstraordinær generalforsamling i november blev den siddende bestyrelse afsat ved et mistillidsvotum. 

En ny bestyrelse blev derfor valgt ved en nyligt afholdt ekstraordinær generalforsamling.
Denne bestyrelse har konstitueret sig med Annemette Heltoft som formand, Else Frøsig som næstformand, Hanne Agnete Jacobsen som sekretær, Lise Tuxen som kasserer, Hanne Ida Helstrup som bestyrelsesmedlem og de to suppleanter er Nina Tholander og Tove Jørgensen.

Bestyrelsen vil fortsætte de fleste aktiviteter som allerede ligger i huset med de 65 kreative værksteder og også på længere sigt komme med nye tiltag.
Der har gennem årene været  venteliste til værkstederne og listen har været bestyret af tidligere formand og er således ikke mere tilgængelig. For ny venteliste opfordrer bestyrelsen eventuelle interesserede og tidligere ansøgere til venteliste om at henvende sig på foreningens hjemmeside www.kunstvaerket.eu.

Tæppeprojekt
Sans og samling

Du kan se Anne og Johannes arbejde i underetagen.

Læs mere her